ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Το Ηλεκτρονικό Μουσείο του Βαρβακείου υλοποιήθηκε από το Βαρβάκειον Ίδρυμα και έχει ως στόχο τη διάσωση, την έρευνα και τη μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης στο Βαρβάκειο.

Σε μια δια βίου ηλεκτρονική καταγραφή με διαρκή εμπλουτισμό των συλλογών του και σε αλληλεπίδραση με την κοινότητα του Βαρβακείου, καθηγητές, μαθητές και αποφοίτους, εκθέτει πτυχές του εκπαιδευτικού έργου, αντικείμενα και αναμνήσεις της σχολικής ζωής, αρχειακό υλικό, εκδόσεις. Τα τεκμήρια της σχολικής ζωής, ταξινομημένα ανά δεκαετίες, πλαισιώνονται από την ιστορία του σχολείου.

Το υλικό προήλθε από προσφορές αποφοίτων, από το αρχείο του Βαρβακείου (Λευκώματα, Περιοδικά, Εκδόσεις) και από σχετικές με την ιστορία του Βαρβακείου εκδόσεις («Επετηρίς Βαρβακείου Ιδρύματος», επιμ. Γ. Μπρη, Αθήναι 1961, «Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή. Η εποχή των Αρίστων», Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής, εκδ. Κάκτος 2007, Μ. Π. Μπερνίτσα, «Το Βαρβάκειο όπως το έζησα στις δόξες του», Αθήνα 2009, Χ. Π. Πετρόπουλου, «Ο δάσκαλός μου Αλέξανδρος Γ. Σαρής», Αθήνα 2005, «150 χρόνια Βαρβάκειο. Η σχολική ζωή σε ένα ιστορικό σχολείο», επιμ. Ε. Γκίκα και Μ. Μπελογιάννη, Βαρβάκειον Ίδρυμα 2013).

Το υλικό επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες φιλόλογοι του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου Έλενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη.

Designed and Developed by Fyllon